காப்பகம்

மாண்புமிகு மதீபா மன்டேலா

மாண்புமிகு மதீபா மன்டேலா

இளவயது மண்டேலா தனது வம்ச உடையுடன் ( நன்றி: கூகிள் பிம்பம்) Young Mandela in his tribal attire (photo credit: Google images)

English: The prison cell where Nelson Mandela ...

நெல்சன் மண்டேலாவின் சிறை (ரொபென் தீவு)
Nelson Mandela’s prison cell on Robben Island (Photo credit: Wikipedia)

English: Nelson Mandela's prison cell on Robbe...

மண்டேலா சிறையில் பாவித்த பொருட்கள் Nelson Mandela’s possessions in the prison cell (photo credit: Wikipedia)

மன்டேலாவின் சிந்தனைகள்

“மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் கல்வி,  அதை நீங்கள் சரியாக உபயோகித்தால்  உலகையே மாற்றி விடலாம்”

 

President Bill Clinton with Nelson Mandela, Ju...

ஜுலை 4 1993 – நெல்சன் மன்டேலாஅமரிக்க ஜனாதிபதி பில் கிளின்டண் (Bill Clinton) (photo credit :Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

Advertisements

மகாகவி பாரதியாரின் ஜயந்தி தினம் இன்று (11.12.13)

மிகப் பிரபல்யமான மகாகவி பாரதியாரின் புகைப்படம் (சென்னை 1920)

மகாகவி, மனைவி செல்லம்மாளுடன் (1917)

பாரதியாரின் புகைப் படங்களை பார்ப்பதற்கு மகாகவி

பாரதி பிறந்த இல்லம் கட்டுரை

பாரதியார் கட் டுரை